TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM FULL CRACK VÀ PASS GIẢI NÉN KHÔNG KHAI. Link google driver trực tiếp. Xem và tải.
  1. PHẦN MỀM ILLUSTRATOR 2021. Kích hoạt tự động sau khi cài. Pass giải file nén là : itdolozi@564

https://drive.usercontent.google.com/download?id=1OarKyIZ-H3s6kQX2QMDasggxErq1Yj0C&export=download&authuser=0

2. Phần mềm InDesign_2023 full crack. Pass giải nén là : itdolozi@712

Link file giải nén ( cùng mật khẩu) https://drive.google.com/u/0/uc?id=1K6Sn2d5UvqC7rRXIqh1uycLERDHYeX8c&export=download

Link phần mềm InDesign_2023: https://drive.usercontent.google.com/download?id=1BXQAZHS7Fsa0LNYw9_p5Y5yy0_kLB9DJ&export=download&authuser=0

3. Phần mềm photoshop 2023 full crack. Kích hoạt tự động sau khi cài. Pass giải file nén là: itdolozi@720

Link tải phần mềm photoshop 2023 : https://drive.usercontent.google.com/download?id=1tTnX06t-ZXnEbzetMXu4dxa1LCjfSplJ&export=download&authuser=0