Thực tập về sản xuất xà phòng

Khóa học về sản xuất xà phòng công nghiệp, cung cấp môi trường trải nghiệm thực tế về chế tạo xà phòng nước, xà phòng bánh và các loại sản phẩm xà phòng.

DURATION:
36 giờ
ID:
PC.101
CREDIT:
2

Address

Phòng thí nghiệm X1.102, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế   View map

Categories

Sơ cấp , Trung cấp

Khóa thực tập về sản xuất xà phòng cung cấp cho người học kiến thức về sản xuất xà phòng công nghiệp. Khóa học cũng cung cấp môi trường trải nghiệm thực tế về chế tạo xà phòng nước, xà phòng bánh và các loại sản phẩm xà phòng có mặt trên thị trường. Khóa học cho phép các người học sáng tạo xung quanh những kiến thức, kỹ năng có được để tạo ra những sản phẩm hữu ích.

Trong khóa học này, các bạn sẽ có cơ hội tự tìm hiểu và thực hành về:

  1. Công nghệ sản xuất xà phòng trên thế giới.
  2. Công nghệ sản xuất xà phòng ở Việt Nam.
  3. Các phương thức sản xuất xà phòng trong công nghiệp.
  4. Xu hướng thị trường xà phòng Việt Nam và thế giới.
  5. An toàn trong công nghiệp sản xuất xà phòng.
  6. Thực hành việc lập quy trình sản xuất xà phòng công nghiệp.
  7. Thực hành sản xuất xà phòng dạng lỏng.
  8. Thực hành sản xuất xà phòng bánh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *