Thử nghiệm chế tạo xà phòng dạng lỏng trong phòng thí nghiệm

Thử nghiệm chế tạo xà phòng dạng lỏng trong phòng thí nghiệm

Học tập dựa trên dự án là một phương pháp dạy học hiện đại được các trường học tiên tiến trên thế giới áp dụng để tạo ra những khóa học hấp dẫn, năng động. Thử nghiệm chế tạo xà phòng dạng lỏng trong phòng thí nghiệm là một trong những hoạt động dạy học theo phương pháp này.

Chương trình đã được thực hiện tại phòng thí nghiệm ONA trong khuôn khổ của môn Kỹ thuật phòng thí nghiệm. Trong 10 tiết cuối cùng của học phần này, các sinh viên được thực hành kỹ thuật phòng thí nghiệm trong đối tượng cụ thể là chế tạo xà phòng dung dịch.

Sau 2 lần chế tạo không thành công, các sinh viên đã cải tiến phương pháp làm việc để tạo thành xà phòng dạng dung dịch đạt tiêu chuẩn chất lượng. Sinh viên được thực hành phương pháp sử dụng các loại bình cầu, nhiệt kế, bếp đun, đũa khuấy, cân kỹ thuật và thực hành phản ứng trung hòa, kiểm tra độ pH của dung dịch…

Các sinh viên cũng có cơ hội lần đầu tiên thực hành việc lên kế hoạch, làm việc nhóm, phân công công việc và kiểm tra sản phẩm.

 

Phòng thí nghiệm ONA sẽ liên tục tạo ra những chương trình Học tập dựa trên dự án để sinh viên tiếp cận các kiến thức và kỹ năng một cách tự nhiên từ đó tự tin hơn trong học tập và làm việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *