Thành lập phòng thí nghiệm mở

Thành lập phòng thí nghiệm mở

Phòng thí nghiệm Mở (tên tiếng Anh: Open and Active Laboratory) trên cơ sở Phòng thí nghiệm Phân tích môi trường do KOICA tài trợ, trực thuộc khoa Công nghệ Hóa – Môi trường, Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Phòng thí nghiệm được mở ra căn cứ vào nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; dựa trên năng lực chuyên môn của nhóm nghiên cứu với mục đích:

 • Tập hợp đội ngũ khoa học có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực áp dụng nghiên cứu khoa học để phát triển các ứng dụng trong xử lý môi trường, triển khai các hướng nghiên cứu, nhằm phục vụ công tác đào tạo và góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của nhà trường.
 • Triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học với các với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước.
 • Hợp tác với các công ty trong việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo nhu cầu thị trường.

Thành viên nhóm nghiên cứu

Lê Đình Hiếu

Thạc sĩ Kỹ thuật

Là kỹ sư điện điều khiển tự động, chuyên nghiên cứu về các hệ thống điều khiển tự động áp dụng cho công nghệ hóa học và môi trường

Nguyễn Thị Hồng Yến

Thạc sĩ

Thạc sĩ Công nghệ Hóa học. Chuyên nghiên cứu Vật liệu nano và ứng dụng, vật liệu hấp phụ và xử lý môi trường

Võ Hữu Trung

Kỹ sư

Chuyên viên phòng thí nghiệm. Nghiên cứu về các loại vật liệu nano ứng dụng và thực hiện các kỹ thuật trong ứng dụng thực tiễn.

Đào Anh Quang

Tiến sĩ, Trưởng phòng thí nghiệm

Tiến sĩ Hóa học vật liệu và Hóa lý, trưởng phòng thí nghiệm. Chuyên gia tư vấn về ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào sản xuất.

Mục tiêu hoạt động

 • Nâng cao năng lực đào tạo về công nghệ Hóa học trong xử lý môi trường.
 • Nghiên cứu chuyên sâu về Hóa học vật liệu và hóa lý: vật liệu nano chức năng hóa, các quy trình ứng dụng trong xử lý môi trường.
 • Nghiên cứu triển khai ứng dụng các vật liệu được chế tạo tại phòng thí nghiệm.
 • Nghiên cứu chế tạo và chuyển giao công nghệ các thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu ngành vật liệu, hóa học, môi trường.
 • Thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ.

Tổ chức hoạt động

 • Về mặt hành chính: trực thuộc quản lý của khoa CN Hóa – Môi trường
 • Về mặt chuyên môn: hoạt động nghiên cứu độc lập theo chương trình, kế hoạch nghiên cứu của PTN và theo nhiệm vụ khoa học do Nhà trường phân công.
 • Về mặt nhân sự: Tổ chức nhân sự theo phân công của Hiệu trưởng và quy định của Nhà trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *